Pon-Pet 09:00 - 15:00 zdravje.dpc@delo.si 01 47 37 678

Program

Program konference

Organizator si pridržuje pravico do spremembe v programu.

Konferenca bo potekala v slovenskem jeziku.

Potekala bo v skladu z navodili in priporočili NIJZ in ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19.

 • Konferenca Zdravje

  22. september 2021

 • Pandemija kot vsaka kriza je priložnost za spremembe, zlasti zdravstvenega sistema, s ciljem izboljšanja življenja ljudi. Vlade, zasebni sektor, mednarodne organizacije in državljani se morajo spoprijeti s spremenjenimi okoliščinami, v katere nas je pahnila pandemija, njen pečat pa se bo poznal tudi pozneje. Kaj bo drugače? Kako usmeriti razvoj slovenskega zdravstva? Katere spremembe so v teku? Kaj nas čaka v petih, kaj v desetih letih?
  Moderira
  Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja manager

 • Sodelujoči bodo predstavili dobre prakse, ki so se izkazale za delujoče z vidika: • funkcionalnosti za pacienta, • ohranjanja zdravja, • zgodnje diagnostike, • preprečevanja težkih medicinskih primerov, • kakovostnejše obravnave, • finančnih prihrankov, • razvoja prihodnjih pametnih medicinskih rešitev, • učinkovite komunikacije na ravni zdravnik/strokovnjak–pacient ...
  Moderira
  Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve

 • Telemedicina je v zadnjih letih v velikem porastu, k temu je precej prispeval tudi koronačas, ki je zaradi izrednih razmer in potrebe po drugačni organizaciji zdravstvenih procesov in storitev deležnike v zdravstvu primoral v spremenjen način dela in izkoriščanje priložnosti, ki jih na tem področju ponuja tehnologija. Ocena je, da je zdravstvo v zadnjem letu izvedlo večletni preskok na področju digitalizacije in praktične uporabe tehnoloških možnosti. • Kakšna bo telemedicina v prihodnosti? Telekonzultacija je zgolj začetna stopnja telemedicine, prave koristi spremljanja bolezni na daljavo bomo dosegli s celostnim pristopom. Kaj prinaša nastajajoča strategija telemedicine, ki jo pripravlja ministrstvo za zdravje? • Kako se lahko postopki iz bolnišnice prenesejo na dom z možnostmi, ki jih ponuja tehnologija? Kako se bodo spremenile smernice za zdravljenje bolezni, če smo doslej pacienta videli le nekajkrat na leto, zdaj pa bo njegova meritev v telemedicinski center prišla kadarkoli, lahko celo vsako uro ali celo pogosteje? • Kako se telemedicina vključuje v širši kontekst digitalizacije in eZdravja? Kako bomo upravljali podatke? • Kako bomo inovacije razširili v praksi (zavedanje že obstaja, potrebujemo multidisciplinaren pristop v bolnišnicah: množičen prenos znanja na uporabnike tehnologije, motivacijo za prehod na nov način dela in menedžiranje/leadership procesov prehoda na tehnološko raven upravljanja medicinskih procesov)? • Kako uspešno spremeniti paradigmo z zdajšnje prevladujoče oskrbe bolnih v ohranjanje zdravja? Kateri so ključni izzivi in kdo vse mora sodelovati za uspešen prehod na novo paradigmo? • Kaj kot družba pridobimo s prehodom na paradigmo zdravstvenega sistema na osnovi vrednosti (zdravstveno, finančno, z vidika gospodarstva, z vidika pozicioniranja kot destinacija, ki je zdravje družbe in potencialni zdravstveni turizem postavila za svoj strateški interes)?
  Moderira
  Gregor Cuzak, soustvarjalec in soorganizator HealthDay.si / ECHAlliance

Neposredni prenos konference bo v sredo, 22. septembra 2021, ob 9. uri na spletni povezavi delo.si/dpc-zdravje.

Začnemo čez