Pon-Pet 09:00 - 15:00 zdravje.dpc@delo.si 01 47 37 678

Pogoji prijave na konferenco

PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE

Prijava na ZDRAVJE 2020, poslovno konferenco, je možna le na spletnem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani https://zdravje.dpc.si/prijavite-se/.

Odjave sprejemamo izključno pisno na naslov: nika.kokalj@delo.si.

Roki za odjavo:

  • brezplačno se lahko odjavite do vključno 31. 8. 2020
  • če se odjavite po vključno 1. 9. 2020, vam zaračunamo 20 EUR

V primeru, da vaše pisne odjave do vključno 31.8.2020 ne bomo prejeli oziroma da na konferenco ne boste prišli, vam bomo zaračunali 20 EUR odjavnih stroškov.

Prenos kotizacije na drugo osebo in sprememba imena je mogoča do vključno 3. 9. 2020.

Spremembo pošljite pisno na nika.kokalj@delo.si.

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Udeležba na dogodku je brezplačna.
V primeru, da vaše pisne odjave ne bomo prejeli oziroma da na konferenco ne boste prišli, vam bomo zaračunali 20 EUR odjavnih stroškov.

PROGRAM IN ORGANIZACIJA

Organizator konference je Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o.

Programski partner konferenčnega dela je Arista Plus d.o.o.

Za izvedbo skrbi tudi Proevent d.o.o.

Konferenca bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik.

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in govorcev ter odpovedi dogodka kadar koli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščeni vsi prijavljeni.

Z registracijo na dogodku vsi udeleženci soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljenju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Udeleženci se strinjajo, da jih lahko organizator kontaktira za obveščanje o dogodku.

Udeleženci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na dogodku.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Delo d. o. o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani, ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakor koli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana

Ljubljana, maj 2020